Μπαλλής Δ. και Υιοί Ο.Ε.

Από το 1979 η εταιρεία Μπαλλής Δ. και Υιοί Ο.Ε. παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σε εφαρμογές επεξεργασίας ή ανακύκλωσης λυμάτων, αποβλήτων, πόσιμου νερού και νερού βιομηχανικής χρήσεως, εξυπηρετώντας τις ανάγκες της ελληνικής βιομηχανίας, οικισμών και ξενοδοχειακών μονάδων.

Παράλληλα, η εταιρία δραστηριοποιείται στον τομέα της μελέτης καθώς και της κατασκευής πισινών, καθώς και στην προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και χημικών- αναλωσίμων.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

  • Μελέτες επεξεργασίας, ανακύκλωσης και διαχείρισης αστικών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων.
  • Μελέτες βελτιστοποίησης των χαρακτηριστικών του νερού που προορίζεται για άρδευση ή πόση από γεωτρήσεις, πηγές.

ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

  • Επιχειρήσεις και οργανισμοί του Δημοσίου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Ιδιωτικές επιχειρήσεις και βιομηχανίες

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

Βιολογικοί Καθαρισμοί - Μηχανήματα


ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ COMPACT

Συστήματα Βιολογικών Compact

ΠΙΣΙΝΕΣ

Πισίνες - Μηχανήματα & Εγκαταστάσεις

ΝΕΡΟ

Επεξεργασία Νερού

Οι προτάσεις μας